Zarządzanie Dokumentacją Techniczną w Branży Chemicznej
Webinar On-Demand

Zarządzanie Dokumentacją Techniczną w Branży Chemicznej

Zapraszamy na webinarium poświęcone zarządzaniu dokumentacją techniczną w procesach inwestycyjnych dedykowane dla Zakładów z branży chemicznej. W trakcie spotkania omówimy między innymi kwestię planowania inwestycji, specyfikę i strukturę dokumentacji inwestycyjnej obiektów przemysłowych a także współpracy Zakładów z Biurami Projektowymi w procesie przygotowywania i przesyłania dokumentacji.

Meridian - system zarządzania dokumentacją inżynierską, zapewnia firmom chemicznym łatwy sposób na porównywanie i śledzenie historii zmian dokumentów i rysunków. System oferuje kompletne, niezależne od platformy CAD rozwiązanie do zarządzania rysunkami technicznymi. Dzięki temu firmy chemiczne mogą przechowywać, zarządzać, renderować i wizualizować rysunki i modele z różnych systemów CAD. Funkcje te sprawiają, że system Meridian znacznie przyspiesza i ułatwia prace zakładu

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firm: Accruent – producenta systemu Meridian i ATUTOR Integracja Cyfrowa – firma wdrożeniowa działająca w Polsce.

Zapraszamy do udziału w webinarium.

This webinar covers:

  • Koncepcja zarządzania dokumentacją obiektów przemysłowych w skali całego przedsiębiorstwa branży chemicznej
  • Mechanizmy przekazywania dokumentacji Biuro Projektowe - Inwestor - Wykonawca
  • Metody opiniowania dokumentacji w procesach inwestycyjnych

Speakers

Mariusz Szlom
Mariusz Szlom
Managing Director, Accruent
ShareFollow Us